Suomeksi | På svenska | In English

Logga in

Identifiering på Astia-tjänsten sker med hjälp av Haka-, Virtu- eller Suomi.fi-identifiering. Om du inte använt Riksarkivets tjänster förut måste du även fylla i tilläggsinformation i samband med identifieringen.

Suomi.fi

Suomi.fi-identifiering är en gemensam identifieringstjänst för offentliga sektorns tjänster. Du kan själv välja vilken identifieringsmetod du vill använda (exempelvis nätbankkoder).

Haka

Haka är ett gemensamt användar-ID-system för högskolor i Finland. Haka är öppet för samtliga högskolor i Finland samt organisationer som stöder deras verksamhet.

Virtu

För närvarande är VIRTU-identifieringen i bruk endast för de myndigheter, med vilka Riksarkivet ingått avtal om användningen av nättjänsten Astia.