Aineiston digitaalinen tarkastelu vaatii toimenpiteitä