Tunnistaudu palveluun

Etusivu / Aineiston haku ja tilaaminen

Siirry tilaukseen
Tyhjennä kori

Kirjoita hakusana tai -sanat. Käytä katkaisumerkkiä (*), esim. hakusana helsin* hakee kaikki Helsinki- ja Helsingin -alkuiset hakutulokset. Perinteisessä haussa hakutuloksen täytyy sisältää kaikki antamasi hakusanat, relevanssihaussa hakutulos sisältää yhden tai useamman antamasi hakusanan. Lisää hakuesimerkkejä ja -ohjeita
Ehdotukset:

1316 2020
Perinteinen haku
Relevanssi haku

Lisää hakuvaihtoehtoja

Tarkenna hakua


Rajaa hakutuloksia arkistonmuodostajan mukaan:

   ilmailuhallinto (1)


Rajaa hakutuloksia säilytyspaikan mukaan:

   Kansallisarkisto Helsinki (1)


Hait hakusanalla savoair
Osumia löytyi noin 1

Osumat sanoille:

Ilmailuhallinto.

  
Ilmailuhallinnon arkisto

  
KIRJEISTÖ
   Ansiolentotoimilupakirjeistö

    
Fg:87 Ansiolentotoimintaluvat
( 1950-1997 )

    Savair - Savonlinnan Varikon Auto
    
Savair (1978-1985), Vilho Savolainen (1979-1981), Savon Lento - Savoair (1969-1997), Savon Lentolinjat (1950-1952), Savonlinnan Lentokerho (1982-1991), Savonlinnan Varikon Auto (1973-1977)

    Yksikön tiedot arkistotietokannassa
    
Säilytyspaikka: Kansallisarkisto Helsinki

Aineistossa on käyttörajoitus
Käyttörajoitus
Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (25 v - L 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 1-23) Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v - JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32). Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää käyttöoikeudet edeltäjäviranomaistensa 40 vuotta nuoremmalle käyttörajoitetulle aineistolle. Käyttöoikeuspyynnöt osoitetaan suoraan Trafin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@trafi.fi tai postiosoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, asiakirjahallinto, PL 320, 00101 Helsinki. Kansallisarkisto myöntää käyttöoikeudet 40 vuotta vanhemmalle käyttörajoitetulle aineistolle.

    
Haun generointi kesti 0.67569494247437 sekuntia.