Tunnistaudu palveluun

Etusivu / Aineiston haku ja tilaaminen

Siirry tilaukseen
Tyhjennä kori

Kirjoita hakusana tai -sanat. Käytä katkaisumerkkiä (*), esim. hakusana helsin* hakee kaikki Helsinki- ja Helsingin -alkuiset hakutulokset. Perinteisessä haussa hakutuloksen täytyy sisältää kaikki antamasi hakusanat, relevanssihaussa hakutulos sisältää yhden tai useamman antamasi hakusanan. Lisää hakuesimerkkejä ja -ohjeita
Ehdotukset:

1316 2020
Perinteinen haku
Relevanssi haku

Lisää hakuvaihtoehtoja

Tarkenna hakua


Rajaa hakutuloksia arkistonmuodostajan mukaan:

   harald toivolan kokoelma (1)
   petsamon siirtoväki ry ivalon alaosasto (1)
   uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunta (1)


Rajaa hakutuloksia säilytyspaikan mukaan:

   Kansallisarkisto Hämeenlinna (2)
   Kansallisarkisto Oulu (1)


Hait hakusanalla kansandemokraattien
Osumia löytyi noin 3

Osumat sanoille: Kansandemokraattien

Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunta.

  
Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan arkisto

  
SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT
   Kansanedustajain vaalien vaaliasiakirjat

    
Ha:78 Lopulliset laskelmat
( 1970-1970 )

    
Sos.dem. vaaliliitto, Liberaalisen Kansanpuolueen vaaliliitto, Kansandemokraattien ja Työväen ja Pienviljelijäin Sos.Dem. Liiton vaaliliitto, Keski-Kuha Esko (lista 141)

    Yksikön tiedot arkistotietokannassa
    
Säilytyspaikka: Kansallisarkisto Hämeenlinna


    
Osumat sanoille: Kansandemokraattien

Harald Toivolan kokoelma.

  
Harald Toivolan kokoelma

  
Muut asiakirjat

    
Vaaleihin liittyvät asiakirjat
( 1966-1966 )

    
Hämeenlinnan kaupungin kunnallisvaalit 2.10. - 3.10.1966, vaaliehdokkaat. Kansandemokraattien vaaliliitto - SKDL, toimistonhoitaja Harald Henrik Toivola ehdokas nro 176.

    Yksikön tiedot arkistotietokannassa
    
Säilytyspaikka: Kansallisarkisto Hämeenlinna


    
Osumat sanoille: kansandemokraattien

Petsamon siirtoväki ry. Ivalon alaosasto

  
Petsamon siirtoväki ry:n Ivalon alaosaston arkisto

  
PETSAMON SIIRTOVÄKI RY:N IVALON ALAOSASTON ASIAKIRJAT

    
A:1 Petsamon siirtoväki ry Ivalon alaosaston erilaiset asiakirjat
( 1949-1958 )

    
Sisältää mm. saapuneita kirjeitä 1950-1954 ja ilman aikamäärettä, pöytäkirjoja 1950-1952 ja ilman aikamäärettä, aloite maatalousministeriön asutusasiain osastolle määrärahan saamiseksi Petsamon siirtoväen poro- ja karjahankintoja varten 1950, Petsamon siirtoväki ry:n lähetystön matkakertomus Helsingin-matkasta 1951 sekä kirjelmiä 1951 (mm. presidentille ja eduskunnan oikeuskanslerille). Sisältää lisäksi yleisen päätöslauselmaluonnoksen maantarvitsijain asutustilallisten ja tontin omistajain kokouksesta 1954, jäsenmaksu- ja veronkantolistoja, tilikertomus 1950, Petsamolaismuistio - petsamolaisten musta kirja sekä kansandemokraattien vaalilehtinen Lapin tulevaisuuden puolesta 1958. Lisäksi on Kalle Pääskylän runoja, puhe 1949 ja kirjeitä 1951.

    Yksikön tiedot arkistotietokannassa
    
Säilytyspaikka: Kansallisarkisto Oulu


    
Haun generointi kesti 0.17994403839111 sekuntia.