Du kan skicka respons per e-post på astiapalaute@arkisto.fi.

Innan du skickar respons kan du kontrollera om du får hjälp i frågorna och svaren nedan.

Jag försöker skicka en beställning av utredningar, men får meddelandet "Beställningen kunde inte sparas! Vänligen försök på nytt om en stund." Vad ska jag göra?

Jag försöker söka material, men får meddelandet "Astia-systemet uppdateras". Vad ska jag göra?

Hur korrigerar jag uppgifter som jag har angett på en beställning av utredningar

Hur lägger jag till uppgifter i en beställning av utredningar som jag har gjort

Hur annullerar jag en beställning av utredningar som jag har gjort?

När får jag kopior som jag har beställt, till exempel av stamkort?

En beställning av utredningar som jag har gjort har behandlats klart. Var kan jag ladda upp dokumenten?

Hur kan jag ta del av åtkomstbegränsade dokument i Digitalarkivet eller ansöka om tillstånd till dem

Jag skulle vilja ansöka om nyttjandetillstånd, men hittar ingen knapp för ansökan. Vad ska jag göra?

Varför hittar jag inte de personarkivuppgifter som jag söker med sökfunktionen

Varför hittar jag inte den information jag behöver med sökfunktionen?

Hur kan jag annullera en beställning av forskarsalslån eller fjärrlån som jag har gjort i Astia?

Hur kan jag ändra lånetiden för ett av mina forskarsalslån eller fjärrlån?

Varför kan jag inte beställa fler än sex enheter på en gång?

Jag har för avsikt att resa till handlingens förvaringsort, men Astia ger mig bara möjlighet att beställa handlingen som fjärrlånJag försöker skicka en beställning av utredningar, men får meddelandet "Beställningen kunde inte sparas! Vänligen försök på nytt om en stund." Vad ska jag göra?

Det har uppstått ett fel i Riksarkivets system, och felet hindrar att beställningar av utredningar sparas i Riksarkivets ärendehanteringssystem. Om felmeddelandet visas på kvällar eller veckoslut kan felet åtgärdas först nästa vardag. Vi ger information om mer omfattande avbrott på vår webbplats.


Jag försöker söka material, men får meddelandet "Astia-systemet uppdateras". Vad ska jag göra?

Det görs uppdateringar i Astia-systemet eller också har det uppstått tekniska problem i systemet och därför går det inte att söka information just nu. Vänligen försök på nytt om ett par timmar. Om det är fråga om ett felmeddelande och det visas på kvällar eller veckoslut kan felet åtgärdas först nästa vardag. Vi ger information om mer omfattande avbrott på vår webbplats.


Hur korrigerar jag uppgifter som jag har angett på en beställning av utredningar?
Hur lägger jag till uppgifter i en beställning av utredningar som jag har gjort?
Hur annullerar jag en beställning av utredningar som jag har gjort?

Du kan inte själv lägga till uppgifter i din beställning av utredningar. Du kan lämna tilläggsuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter eller annullera en beställning av utredningar som du har gjort genom att kontakta Riksarkivets registratorskontor. Kontaktuppgifterna till registratorskontoret finns på Riksarkivets webbplats.


När får jag kopior som jag har beställt, till exempel av stamkort?

Leveranstiden för beställningar varierar mellan två veckor och två månader. Uppgifternas användningssyfte och hur exakta källuppgifterna är inverkar på leveranstiden. Kopior och intyg som beställts i officiellt syfte levereras inom 2-3 veckor. Leveranstiden för vanliga kopior varierar mellan två veckor och två månader. Tidvis görs det många beställningar som hänför sig till exempelvis stamkort, och då kan det hända att leveransen drar ut på tiden. På webbplatsen finns uppdaterad information om leveranstiden för stamkort.

Du kan följa upp dina beställningars status i Astia under "Mina beställningar". En beställnings status ändras till "behandlats" när beställningen har behandlats och kopiorna har skickats per post.


En beställning av utredningar som jag har gjort har behandlats klart. Var kan jag ladda upp dokumenten?

De dokumentkopior som du har beställt skickas till dig antingen som papperskopior per post eller som filer i en e-postbilaga.


Hur kan jag ta del av åtkomstbegränsade dokument i Digitalarkivet eller ansöka om tillstånd till dem?

En del av materialet i Digitalarkivet är visnings- eller Åtkomstbegränsat. Du ska ansöka om personligt nyttjandetillstånd till åtkomstbegränsat material i Digitalarkivet med en pappersblankett på plats i kundservicen på Riksarkivets verksamhetsställen. Åtkomstbegränsat material kan endast tas del av i kundterminalerna på Riksarkivets verksamhetsställen.

Visningsbegränsat material innehåller uppgifter som inte kan visas i ett öppet nät. Det finns tillgängligt utan separat nyttjandetillstånd i kundterminalerna på Riksarkivets verksamhetsställen.


Jag skulle vilja ansöka om nyttjandetillstånd, men hittar ingen knapp för ansökan. Vad ska jag göra?

I Astia finns det ingen separat blankett som du kan använda för att ansöka om nyttjandetillstånd till önskat material. Du ska registrera dig i tjänsten och söka önskat åtkomstbegränsat material med hjälp av sökfunktionen i Astia. I åtkomstbegränsade arkivenheter finns knappen "Ansök om nyttjandetillstånd". Genom att klicka på den kan du fylla i en ansökan om nyttjandetillstånd.


Varför hittar jag inte de personarkivuppgifter som jag söker med sökfunktionen?

Dataskyddslagstiftningen begränsar visning av personuppgifter i öppna nät. Av den anledningen krävs det att du registrerar dig i Astia för att kunna göra sökningar även i material i person- och släktarkiv som innehåller dokument som är yngre än 100 år.


Varför hittar jag inte den information jag behöver med sökfunktionen?

Det finns allmän information om det material som förvaras vid Riksarkivet på webbplatsen. I Arkivens Portti finns det råd och tips om hur du använder digitaliserat material och pappersmaterial.

I Astia under "Sök material" kan du söka material som förvaras vid Riksarkivet och beställa det till en forskarsal där du kan ta del av det. När du söker material kan du gärna använda dig av trunkering, jokertecken. Asterisk (*) används som jokertecken. Av dataskyddsskäl krävs det att du har registrerat dig i Astia för att dina sökningar ska omfatta i material i person- och släktarkiv som innehåller dokument som är yngre än 100 år.

Om du vill beställa en kopia eller en vidimerad kopia av ett enskilt dokument, till exempel ett stamkort, en bouppteckning eller fordonsuppgifter, ska du i Astia välja "Beställning av kopior och utredningar" och öppna beställningsblanketten för det material du behöver. Med blanketten "övrig beställning av utredning" kan du beställa kopior av andra dokument.

Du ska registrera dig som användare i tjänsten för att kunna göra beställningar av material som forskarsalslån eller fjärrlån, ansökan om nyttjandetillstånd och beställningar av utredningar.


Hur kan jag annullera en beställning av forskarsalslån eller fjärrlån som jag har gjort i Astia?

Det går inte att annullera beställningar i webbtjänsten. Du kan per telefon ta direkt kontakt med det verksamhetsställe vars material du har beställt. Kontaktuppgifterna finns på Riksarkivets webbplats


Hur kan jag ändra lånetiden för ett av mina forskarsalslån eller fjärrlån?

Kunden kan inte själv förlänga lånetiden för en beställning. Du kan ta direkt kontakt med det verksamhetsställe där dokumenten är utlånade. Detsamma kan du också gärna göra om du har ett fjärrlån som får lämnas tillbaka. Kontaktuppgifterna finns på Riksarkivets webbplats


Varför kan jag inte beställa fler än sex enheter på en gång?

I beställningskorgen ryms det sex arkivenheter. Antalet beställningskorgar är inte begränsat, vilket innebär att du kan beställa flera beställningskorgar med material som fjärrlån eller forskarsalslån. Det verksamhetsställe som förvarar materialet fastställer hur mycket material som kan levereras på en gång som forskarsalslån eller fjärrlån. Bland annat antalet beställda dokument och dokumentens fysiska storlek inverkar på detta.


Jag har för avsikt att resa till handlingens förvaringsort, men Astia ger mig bara möjlighet att beställa handlingen som fjärrlån.

Astia utgår från att de beställda handlingarna ska expedieras vid det hemarkiv du valde när du registrerade dig. Om du vill kan du i rullgardinsmenyn ändra leveransplats till vilket som helst av Riksarkivets verksamhetssällen, till exempel till det versamhetsställe där det aktuella materialet förvaras.

Det är skäl att observera att man bara kan ange en leveransplats per beställningskorg. Av den anledningen är det skäl att bara beställa handlingar från ett av Riksarkivets verksamhetsställen per gång. Om beställningskorgen innehåller material från flera versamhetsställen, expedieras en del av beställningarna som avgiftsbelagda fjärrlån.