Kansallisarkisto ottaa käyttöön Suomi.fi-tunnistuksen vuonna 2017

Astia-verkkopalveluun ennen muutosta rekisteröityneille asiakkaille tämä tarkoittaa aikaisemman käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneen kirjatutumisen korvautumista yksivaiheisella tunnistautumisella. Eli et tarvitse enää erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Astia-verkkopalvelun käyttäjiksi aikaisemmin rekisteröityneiden asiakkaiden tilaustiedot ja tiedot voimassa olevista käyttöluvista säilyvät asiakastiedoissa.

Jatkossa Tunnistaudu palveluun -linkin kautta valitaan tunnistautumisvaihtoehto. Suomi.fi-tunnistuksessa tunnnistautumisen voi tehdä verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Käytettävissä ovat myös Haka-tunnistautuminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajille sekä Virtu-tunnistautuminen virkamiehille.

Astia-verkkopalvelun uudet käyttäjät ohjataan tunnistautumisen jälkeen täydentämään yhteystietonsa ja hyväksymään palvelun käyttöehdot ennen siirtymistä käyttämään järjestelmää.

Lisätietoja muutoksesta ja Suomi.fi-tunnistuksesta

Ohjevideo

Kansallisarkisto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet vuonna 2017

Astian verkkopalvelun asiakirja- tai tietopyynnön voi nyt tehdä toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Tämän mahdollistaa julkishallinnon yhteinen uusi palvelu Suomi.fi-valtuudet, josta vastaa väestörekisterikeskus. Valtuudet tarkistetaan perusrekistereistä sekä Kansallisesta valtuusrekisteristä. Perusrekistereistä löytyy tiedot esimerkiksi huollettavista tai edunvalvonnasta tai yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisista henkilöistä. Kansallinen valtuusrekisteri taas perustuu siihen, että henkilöt tai yritykset voivat antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden asioida puolestaan valitsemissaan asioissa. Tällaisen valtuuden pyytäminen ja antaminen tehdään Suomi.fi-verkkopalvelussa, jossa Kansallisarkiston Astia-verkkopalvelun asiakirja- ja tietopyynnöille löytyy omat asiointikoodinsa. Asiointikoodia tarvitaan siihen, että identifioidaan missä asioissa valtuutettu voi toimia toisen puolesta.

Halutessaan käyttää Suomi.fi-valtuuksia tulee Astiaan tunnistautua Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Valtuuspalvelu ei toimi Haka- tai Virtu-tunnistautumisen kautta. Suomi.fi-tunnistuspalvelu välittää Astialle asiakkaan nimen ja henkilötunnuksen. Tämän jälkeen valitaan asiakirja- ja tietopyynnöt ja siellä erikseen jokin asiakirja- tai tietopyyntötyyppi. Sen jälkeen valitaan asiointi joko henkilön puolesta tai yrityksen puolesta. (Huom! Tässä vaiheessa valtuudet tulisi olla jo olemassa, niitä ei voi luoda tämän toiminnon kautta!) Valitaan puolesta asioitava taho ja palataan automaattisesti takaisin Astiaan. Tämän jälkeen voidaan tehdä tilaus tai päättää muuten puolesta asiointi. Huom! Puolesta asiointi koskee vain tätä nimenomaista asiakirja- tai tietopyyntötyyppiä, joka on valittu.

Loppuvuodesta Astian verkkopalvelussa mahdollistuu myös henkilö-yritys -tyyppinen valtuutus sekä yritys-yritys -tyyppinen valtuutus. Tiedotamme tämän muutoksen aikataulusta myöhemmin.

Lisätietoja muutoksesta ja Suomi.fi-valtuuksista

Ohjevideo