ASTIA- VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT1. Käyttöehtojen kohteena oleva palvelu

Nämä käyttöehdot koskevat Kansallisarkiston (myöhemmin myös Palveluntarjoaja) osoitteessa https://astia.narc.fi/ tarjoamaa sähköistä asiointipalvelua (myöhemmin Palvelu). Tunnistautuminen Palvelun käyttäjäksi on maksutonta. Keskeisimmät tunnistautumista edellyttävät palvelut ovat saatavissa myös ilman tunnistautumista Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Kansallisarkisto pyrkii tarjoamaan Palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelua ja sen sisältämiä tietoja käytetään kuitenkin aina omalla vastuulla. Näin ollen Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi Palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, Palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että Palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

2. Palvelun käytölle asetetut ehdot

Tunnistautuessaan Palveluun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Rekisteröitymisen edellytyksenä on tunnistautuminen jollakin Palvelussa käytössä olevalla tunnistautumistavalla. Tarkemmat kuvaukset eri tunnistautumistavoista löytyvät osoitteista:

Kansalaisille tarkoitettu Suomi.fi
Korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tarkoitettu HAKA
Virkamiehille tarkoitettu VIRTU

Palvelun käyttämisen edellytyksenä on ensimmäistä kertaa tunnistauduttaessa pyydettyjen henkilötietojen ilmoittaminen Palveluntarjoajalle. Lisäksi käyttäjästä tallennetaan muita tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja. Henkilötietoja käytetään palvelun tietosuojaselosteessa mainittuun tarkoitukseen. Käyttäjän tulee huolehtia, että hänestä on ajantasaiset tiedot Palvelussa. Tietojen muuttaminen on kuvattu tietosuojaselosteessa ja Palvelun ohjeissa.
Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: http://www.arkisto.fi/fi/info/tietosuojaselosteet/

3. Käyttöehtojen ja Palvelun muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on saatettu palvelussa näkyviin. Muutokset voivat rajoittaa tai laajentaa yllä mainittua käyttöoikeutta ja ne voivat koskea Palvelun osia, jotka on valmistettu ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoaja voi myös muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilmoittamatta tästä etukäteen.

4. Käyttöoikeuden lopettaminen

Jos käyttäjä toimii Palvelun käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti, Palveluntarjoaja voi lopettaa käyttöoikeuden ja poistaa käyttäjätunnuksen. Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka on aiheutunut Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.