Inloggning till tjänsten


Välkommen till Riksarkivets webbtjänst Astia.

Kom ihåg att alltid kontrollera våra forskarsalars öppethållningstider samt forskarsalsbeställningarnas leveranstider på vår hemsida https://arkisto.fi/oppettider. I Helsingfors och S:t Michel förvaras också material i fjärrarkiv, vilket förlänger leveranstiderna. När materialet är levererat till forskarsalen syns beställningen i Astia-webbtjänstens Mina uppgifter i beställningsläget "Levererad" och du får också uppgift om saken till din e-post. Motsvarandevis blir du meddelad ifall handlingen inte kan levereras till forskarsalen till exempel på grund av dess dåliga skick.

För att kunna använda alla funktioner som är anslutna till webbtjänsten måste man registrera sig som användare. I samband med registreringen identifierar man sig med sådana koder som allmänt förekommer vid identifiering (t.ex. bankkoder).

Med hjälp av webbtjänsten Astia kan du:

Det är möjligt att söka material och att använda offentliga digitaliserade handlingar också utan att registrera sig som användare av webbtjänsten. I detta fall omfattar sökningen inte person- och släktarkiv som innehåller handlingar som är yngre än 100 år och som kan innehålla känsliga personuppgifter.

Via webbtjänsten Astia kan man inte nå all försvarsmaktens materiel som är i Aarre-arkivregistret. Via Astia kan man göra sökningar och beställningar av främst försvarsmaktens, försvarsministeriets och skyddskårsorganisationens materiel från åren 1919-1945 (materielserierna Perus, Sark, Sk och PLM helt samt delvis T-serien).

Sök material
Information om tjänsten
Beställning av kopior och utredningar
Tillgänglighetsutlåtande

Obs! De förekommer avbrott i webbtjänsten Astia den andra måndagen i varje månad kl. 08.00-14.00 till följd av service. Under den nämnda tidpunkten kan det förekomma avbrott i tjänsten till följd av uppdateringar och annan service.Datum

Aktuellt

29.1.2018

  • På grund av uppdateringar av datasystem är det inte möjligt att skicka informationsbegäran eller ansöka om nyttjandestillstånd via e-tjänsten Astia under perioden 30.1 kl. 16.00 - 2.2.2018. I övrigt fungerar e-tjästen Astia som normalt.

    Förfrågningar och respons: astiapalaute@arkisto.fi
    Tilläggsinformation: www.arkisto.fi
  • 15.4.2016

  • Nättjänsten Astia uppdateras 18.4.2016. Avbrott kan förekomma under dagens lopp. Beställningar kan dock göras i Riksarkivet forskarsalar, på normalt sätt
  •