Inloggning till tjänsten


Välkommen till Riksarkivets webbtjänst Astia.

För att kunna använda alla funktioner som är anslutna till webbtjänsten måste man registrera sig som användare. I samband med registreringen identifierar man sig med sådana koder som allmänt förekommer vid identifiering (t.ex. bankkoder).

Med hjälp av webbtjänsten Astia kan du:

Det är möjligt att söka material och att använda offentliga digitaliserade handlingar också utan att registrera sig som användare av webbtjänsten. I detta fall omfattar sökningen inte person- och släktarkiv som innehåller handlingar som är yngre än 100 år och som kan innehålla känsliga personuppgifter.

Via webbtjänsten Astia kan man inte nå all försvarsmaktens materiel som är i Aarre-arkivregistret. Via Astia kan man göra sökningar och beställningar av främst försvarsmaktens, försvarsministeriets och skyddskårsorganisationens materiel från åren 1919-1945 (materielserierna Perus, Sark, Sk och PLM helt samt delvis T-serien).

Sök material
Information om tjänsten
Beställning av kopior och utredningar
Obs! De förekommer avbrott i webbtjänsten Astia den andra måndagen i varje månad kl. 08.00-14.00 till följd av service. Under den nämnda tidpunkten kan det förekomma avbrott i tjänsten till följd av uppdateringar och annan service.Datum

Aktuellt

29.1.2018

  • På grund av uppdateringar av datasystem är det inte möjligt att skicka informationsbegäran eller ansöka om nyttjandestillstånd via e-tjänsten Astia under perioden 30.1 kl. 16.00 - 2.2.2018. I övrigt fungerar e-tjästen Astia som normalt.

    Förfrågningar och respons: astiapalaute@arkisto.fi
    Tilläggsinformation: www.arkisto.fi
  • 15.4.2016

  • Nättjänsten Astia uppdateras 18.4.2016. Avbrott kan förekomma under dagens lopp. Beställningar kan dock göras i Riksarkivet forskarsalar, på normalt sätt
  •